måndag 1 februari 2021

Biotopskyddsområde bildas vid Hjältön

Uppdaterad 2 februari /
Grundområdet Hjältö leror mellan Bokenäset och Orust blir biotopskyddsområde. För att skydda naturvärden blir det bland annat ankringsförbud i området och förbjudet att skörda blåmusslor utan tillstånd.
Musselbank på havsbotten
Blåmusselbank vid Hjältö leror.
Bild: Länsstyrelsen

För att göra ankringsförbudet tydligt kommer gränserna att läggas in på sjökortet och förbudsskyltar sättas upp, skriver länsstyrelsen i en kommentar på Facebook.

Ålgräsängar och musselbankar
De grunda bottnarna i Hjältö leror har en rik och varierad natur. En stor del av området täcks av tät ålgräsäng, som fungerar som skafferi och barnkammare för många fiskar och kräftdjur. Men det finns även andra skyddsvärda naturtyper på de grunda bottnarna, exempelvis blåmusselbankar, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande

- Genom att bilda ett biotopskyddsområde säkerställer vi att de grunda bottnarna inte blir exploaterade och förbättrar förutsättningarna för att ålgräs och andra viktiga naturmiljöer kan finnas kvar i framtiden, säger marinbiolog Anders Olsson.

Ålgräsäng på havsbotten
Ålgräsängarna myllrar av liv och är viktiga för den biologiska mångfalden. 
Bild: Länsstyrelsen


Del av ålgräsprojekt
Arbetet med att skydda området är en del av projektet "Förvaltning och återställande av ålgräsängar" som drivs av Länsstyrelsen i Västra Götaland i samarbete med Göteborgs universitet.
---
Länsstyrelsen Västra Götaland: Ålgräs och blåmusslor får skydd vid Hjältö leror