onsdag 23 juni 2021

Bly i marken stänger del av Bassholmen

Kommunen har spärrat av delar av hamnområdet på Bassholmen. Anledningen är att höga halter av bly har hittats i marken.

Vy över hamnområdet på Bassholmen
Bassholmen
Bild: Uddevalla kommun

Halterna är på vissa ställen så pass höga att det finns risk för akuta hälsoeffekter om ett litet barn får i sig jord eller sand som är förorenad. Små barn bör därför hållas under uppsikt. Detsamma gäller för hundar, skriver kommunen på sin webbplats.

Med undantag för de avspärrade markområdena och smedjan som finns är besökare välkomna att besöka ön som vanligt.

"Försiktighetsåtgärd"
- Vi sätter upp avspärrningar som en försiktighetsåtgärd så att besökare på Bassholmen inte går in på dessa områden. Detta är ett första steg, vi ska efter midsommar fortsätta diskutera vilka ytterligare åtgärder som är möjliga att genomföra på kort och lång sikt, säger samhällsbyggnadschef Maria Jacobsson.

Bidrag från Naturvårdsverket
Föroreningarna kommer från verksamheter som tidigare bedrivits på Bassholmen - varv, smedja, slip, gjuteri och mekanisk verkstad. Naturvårdsverket har lämnat bidrag för att undersöka ön, ett av sex områden som kommunen sökt pengar för att undersöka..

Bassholmen ligger i området Strömmarna och är den västligaste delen av Uddevalla kommun. Ön blev naturreservat 1975.
---


11 januari 2022: