onsdag 29 december 2021

Avtal klart kring Lantmännens flytt till Fröland

Ett viktigt steg i Lantmännens planerade flytt av sin spannmålsanläggning på Badökajen i Uddevalla hamn till Fröland har nu tagits. Detta sedan kommunstyrelsen godkänt en så kallad avsiktsförklaring mellan parterna.

Lantmännens silobyggnad på Badökajen i Uddevalla hamn.
Lantmännens silobyggnad på Badökajen i Uddevalla hamn.
Foto: Jörgen Andersson

Avsiktsförklaringen gör att företaget kan börja projektering och olika undersökningar om hur en etablering på Fröland kan ske.

Västra Hamnen nytt industriområde
Verksamheterna på Badökajen där Lantmännen idag har sin spannmålsanläggning med den karaktäristiska silobyggnaden ska bort för att ge plats för staden att växa västerut. Hamnens verksamhet ska istället utvecklas dels på Sörviksområdet men också på ett helt nytt industriområde på Fröland döpt till Västra Hamnen.

Krossen borta till 2024
Den bergtäkt och kross som idag finns på Fröland ska vara avvecklad till 1 januari 2024 och det är där i det nya industriområdet som Lantmännens spannmålsanläggning är tänkt att ligga.

Enligt avsiktsförklaringen ska den aktuella marken värderas av ett oberoende värderingsinstitut och värderingen sedan ligga till grund för köpeskilling vid etablering. Kommunen ska svara för och bekosta projektering och bygge av allmänna gator och natur inom planområdet. Lantmännen ska stå för utrednings- och projekteringskostnader.

I arbetet kommer Lantmännen att samarbeta med andra aktörer i branschen som också är intresserade av en etablering i Västra Hamnen.

"Flera kunder intresserade"
- Ett nytt industriområde med det här viktiga läget kommer att skapa såväl nya förutsättningar för stadsutvecklingen som för nyetableringar på ett hållbart sätt, säger till kommunens webbplats Patrik Petré, strategisk utvecklare på Uddevalla kommun.

- Ett flertal kunder har visat intresse att följa Lantmännens exempel med att etablera sig i Västra hamnen, säger Uddevalla Hamnterminals vd Ulf Stenberg.
---

19 juli 2023:

25 februari 2024:

29 februari 2024:

2 mars 2024: