söndag 13 december 2020

Aktörer går samman om ny spannmålsanläggning på Fröland

Spannmål som sprutar ur ett lastningsrör
Foto: Couleur, Pixabay /

Lantmännen går samman med Varaslättens Lagerhus för att skapa en ny exportanläggning för spannmål i Uddevalla. Den nya anläggningen på Fröland ska ersätta Lantmännens nuvarande anläggning på Badökajen med den karakteristiska silon.

I Uddevallas stadsplanering är Badökajen tänkt att i framtiden rymma bostäder istället för industriverksamhet. Lantmännen har istället erbjudits att bygga ny anläggning på Fröland.

Varaslättens Lagerhus är liksom Lantmännen en bondeägd organisation. De två organisationerna samarbetar redan idag och cirka 30-40 procent av Varaslättens Lagerhus spannmål går på export genom Lantmännens anläggning i Uddevalla.

Mikael Jeppson, porträttbild
Mikael Jeppsson
Bild: Lantmännen /
"Spara våra medlemmars pengar"
- Genom att tillsammans utreda möjligheten till en ny anläggning i Uddevalla kan vi spara våra medlemmars pengar och bidra till ökad konkurrenskraft i området, säger Lantmännens spannmålschef Mikael Jeppsson i ett pressmeddelande.

Varaslättens Lagerhus VD Fredrik Söderström säger att en modern och effektiv exportanläggning i Uddevalla länge varit ett önskemål för föreningen:

- Att kunna lasta ut större fartyg i en effektiv anläggning skapar förutsättningar för bättre ersättning för vår spannmål vilket i förlängningen gynnar våra lantbrukare. Att gemensamt med Lantmännen utreda möjligheten till ny, egen anläggning känns naturligt då vi fortsatt ser stora synergier i allt från planering, etablering och drift.

Ska kunna gå skilda vägar
Den nya anläggningen ska i så hög grad som möjligt vara gemensam men de bägge organisationerna ska äga sina egna silos, säger Fredrik Söderström till Jordbruksaktuellt:

- Styrelsen har varit tydlig med att värna vårt oberoende som egen aktör. Om det någon gång i framtiden skulle bli så att vi behöver gå skilda vägar ska anläggningarna kunna fungera enskilt.

Ett bygge av en ny anläggning beräknas kunna starta i slutet av 2023 eller början av 2024, skriver Jordbruksaktuellt.
---
27 februari 2024: