lördag 12 december 2020

Hembygdsförening får alternativt Bohuspris

Ljungskileortens hembygdsförening är en av 36 föreningar i tre organisationer som får årets alternativa Bohuspriset från Thordénstiftelsen. Föreningarna får dela på sammanlagt 500 000 kronor.

Thordénstiftelsen meddelade tidigare i år att inget Bohuspris skulle delas ut under året. Styrelsen ansåg att prispengarna skulle kunna användas på ett lämpligare sätt med anledning av covid-19-situationen. En annan orsak var att inspirationsdagen Bohusbiennalen inte heller den genomförs i år som planerat, och det är i samband med den som Bohuspriset tidigare år delats ut.

Pris till tre organisationer
Nu har stiftelsen beslutat att ge ett alternativt pris till tre organisationer: Bohusläns Skärgårdsråd, Bohusläns hembygdsförbund och Röda Korset. Inom dessa förbund kommer 36 lokalföreningar att få del av priset, bland annat Ljungskileortens hembygdsförening.

"Stora insatser"
"Det finns många olika föreningar som gör stora personliga insatser för att underlätta och stödja tillvaron för andra människor under tiden med covid19. Insatser som görs för att bidra till trivsel, trygghet och samvaro i olika former, inte minst via olika digitala lösningar", skriver Thordénstiftelsen i ett pressmeddelande

Bohuspriset har delats ut vartannat år sedan 2014, då även Bohusbiennalen hölls för första gången. Det går till en person eller organisation som har gjort eller gör betydande insatser till nytta för Bohuslän och dess befolkning.
---
Thordénstiftelsen: Pressmeddelande alternativt Bohuspris

UddevallaNyheter: Inget Bohuspris eller Bohusbiennal 2020