söndag 24 maj 2020

Inget Bohuspris eller Bohusbiennal 2020

Bohuspriset kommer inte att delas ut 2020 som planerat. Det meddelar styrelsen för Thordénstiftelsen, som står bakom priset.

Anledningen är diskussion inom juryn om att kunna använda prispengarna på ett lämpligare sätt med anledning av covid-19-situationen, uppger Thordénstiftelsen på sin webbplats.
En annan orsak är att inspirationsdagen Bohusbiennalen inte heller den kommer att genomföras i år som planerat, och det är i samband med den som Bohuspriset tidigare år delats ut.

Flera värdiga mottagare nominerade
"Inom juryn kom tidigt en diskussion om de avsatta medlen med anledning av covid-19 kan användas på ett lämpligare sätt. Det kom in 15 nomineringar av pristagare och det var flera av dem som var värdiga mottagare av priset men beslutet blev ändå att avstå utdelning", skriver Thordénstiftelsen.

Delats ut vartannat år
Bohuspriset har delats ut vartannat år sedan 2014, då även Bohusbiennalen hölls för första gången. Det går till en person eller organisation som har gjort eller gör betydande insatser till nytta för Bohuslän och dess befolkning. Pristagarna hittills har varit Nordens ark 2014, Strandstädarna 2016 och havs- och musselentreprenörerna Janne Bark och Anders Granhed 2018. 

1 krona per invånare
Prissumman motsvarar 1 krona per invånare i landskapet Bohuslän, vilket för 2020 skulle ha blivit 305 212 kronor. Pengarna är avsatta och beslut om hur de istället ska användas tas i höst, skriver Thordénstiftelsen.
---

 
Så här såg det ut när Bohuspriset delades ut vid Bohusbiennalen 2018