onsdag 27 oktober 2021

Swerock drar tillbaka ansökan om bergtäkt

Swerock drar tillbaka sin nuvarande ansökan till mark- och miljödomstolen om bergtäkt vid Nordbergen i Forshälla, berättar Bohusläningen.

""
Bild: Pixabay

Tillbakadragandet kommer efter kritik från boende i området, och nu kommer Swerock att antingen arbeta om de redan en gång bantade planerna eller helt överge den tänkta platsen och leta nytt läge.

Den planerade anläggningen är tänkt att ersätta företagets mångåriga täkt på Fröland.  

- Vi tror inte att vi får igenom våra planer i Forshälla som vi hade tänkt. Då måste vi tänka om eller hitta ett annat område, säger regionchef Jörgen Johansson på Swerock till Bohusläningen.
---