torsdag 20 augusti 2020

Swerock bantar önskad bergtäkt i Forshälla

Bild på berg som krossats.
Bild: Pixabay /

Efter samrådsprocess med myndigheter och boende i området bantar Swerock den bergtäkt företaget vill anlägga i Forshälla, skriver Bohusläningen.

Bergtäkten ska ligga vid Nordbergen och är tänkt att ersätta företagets täkt på Fröland, men har mött starkt motstånd från boende i området. De hänvisar bland annat till buller och ökad trafik på den redan utsatta väg 678.

Ny infartsväg och minskat uttag
Swerock förbereder nu en ansökan till mark- och miljödomstolen, och i den har infarten till bergtäkten flyttats till väg 668 på andra sidan av området. Brytningstiden har också sänkts från 35 till 20 år och områdets storlek minskats. Vidare har uttaget av berg sänkts från 20 till 11 miljoner ton, berättar Bohusläningen.

Swerocks chef i region väst Jörgen Johansson säger till tidningen att företaget beaktat naturvärden och bergets placering i området, och att företaget alltid försöker ta hänsyn till synpunkter.
---