tisdag 26 oktober 2021

Böter för man som röjde på kommunens mark

En Uddevallabo döms till böter på 6 000 kronor för skadegörelse för att ha sågat ner träd och röjt sly på kommunens mark, berättar Bohusläningen.

Närbild på slyhög
Arkivbild (ej från den aktuella platsen): Pexels.com

Det hela inträffade i ett bostadsområde utanför Uddevalla i mars 2019. Mannen har erkänt det inträffade och säger till sitt försvar bland annat att det handlar om ett öppet område som skötts av de boende i 60 år.

Mannen ska även betala 2 000 kronor i skadestånd till kommunen.

"Polisanmäls alltid"
Gatu- och parkchef Fredrik Stengavel uppger för Bohusläningen att olovlig röjning eller nedsågning är ett relativt vanligt problem, och att kommunen alltid gör en polisanmälan när det upptäcks. Tycker man att sly behöver röjas eller träd tas ner ska man vända sig till kommunen, säger han.
---