söndag 31 oktober 2021

Naturpris instiftas i Uddevalla

Ett naturpris ska börja delas ut i Uddevalla. Beslutet har fattats av kommunstyrelsen efter ett medborgarförslag från Ulf G Eriksson.

Vandrare i natur med klippor och hav och grönska
Arkivbild från Kärlingesunds naturreservat på Bokenäset.
Foto: Malin Kolviken / Uddevalla kommun

Det var i september 2020 som Ulf G Eriksson inkom med medborgarförslaget om att Uddevalla kommun ska inrätta ett naturpris och att priset ska delas ut en gång per år till någon som gjort naturen i Uddevalla en stor tjänst.

Uppskattat i andra kommuner
Kommunfullmäktige överlät åt kommunstyrelsen att ta ställning till förslaget men också att samhällsbyggnadsnämnden skulle få ge sin åsikt. Nämnden konstaterar att liknande pris finns i flera andra kommuner och är uppskattat där, och beslutade att rekommendera kommunstyrelsen att säga ja.

Utredare ville säga nej
Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen var dock att säga nej med hänvisning till att kommunen redan har flera andra priser och att ytterligare ett innebär ännu mer administration och kostnader. Dessutom såg kontoret en risk för att värdet av respektive pris urholkas, liksom intresset från invånarna att nominera pristagare.

Efter politiska yrkanden vid sammanträdet beslutade dock en enig kommunstyrelse att säga ja till medborgarförslaget, men också att utreda om kommunen kan samla sina priser så att de blir färre och med en mer allmän inriktning.

Det blir nu ett uppdrag för samhällsbyggnadsnämnden att besluta om kriterier för hur pristagare ska utses och sedan att utse pristagare.

Föreslår Jan Uddén
Redan i sitt medborgarförslag föreslår Ulf G Eriksson själv att det första priset ska gå till biologen Jan Uddén på Bohusläns museum:

"Jag har svårt för att tänka mig någon mer välförtjänt förste pristagare", skriver Ulf G Eriksson.
---


14 december 2022:
Facebookinlägg från Uddevalla kommun:

9 mars 2023: