tisdag 17 november 2020

Avtal om vattensamarbete med Trollhättan godkänt

Montage med dricksvattenkran och bild på Vänern.
Bilder: Rudy and Peter Skitterians/Pixabay (kran) och Wikimedia Commons (Vänern) /

Uppdaterad 24 november /
Nu inleds projektering av en råvattenledning från Vänern, som är tänkt att bli Uddevallas nya vattentäkt. Detta sedan kommunfullmäktige godkänt ett avtal med Trollhättan Energi AB om leverans av råvatten och samarbete om råvattenledning.

Satsningen görs för att trygga Uddevallas framtida vattenförsörjning.

Trollhättan Energi ska hämta vatten från Vänern till ett nytt vattenverk som ska byggas bredvid det befintliga på Överby. Uddevallas planer är att från Överby bygga nya ledningar till Köperödssjöarna. Därifrån ska vattnet sedan föras vidare i befintliga ledningar till reningsverket Marieberg, precis som idag.

Bygger och betalar ledningen tillsammans
Det samverkansavtal mellan Trollhättan Energi AB och Uddevalla Vatten AB som kommunfullmäktige nu godkänt innebär att Uddevalla betalar Trollhättan för råvattnet från Vänern. Ledningen från Vänern till Överby byggs och betalas av både Trollhättan Energi och Uddevalla Vatten med lika stora delar.

Trollhättan Energi AB sköter drift av ledningen och kostnaden för detta delas lika mellan parterna.

Byggs av Skanska
Uppdraget att projektera och bygga överföringsledningen från Vänern till Överby har gått till Skanska Sverige, skriver Västvatten på sin webbplats. Överföringsledningen kan komma att bestå av en eller flera ledningar, men exakt hur det utformas bestäms i projekteringen.

Beslut om genomförande först efter kostnadsprognos
I och med att avtalet godkänts startar Fas 1 av projektet, projektering och detaljerad kostnadsprognos. Först därefter kan ett formellt beslut om själva genomförandet fattas, Fas 2, något som beräknas kunna ske under 2023.

Om någon av parterna inte fattar beslut om Fas 2 så ska den ersätta den andre partens merkostnader för omprojektering, och de pengar som redan satsats ska anses förbrukade.

Sträckningen till Uddevalla inte bestämd
Kommunen startar nu också förprojektering av etappen Trollhättan-Uddevalla och en analys av i vilken sträckning denna ledning ska dras.

- Vi ser fram emot att projektera och hitta lämpligaste sträckning genom landskapet, tillsammans med Trollhättan Energi och Skanska och i samråd med bland annat fastighetsägare, Vänersborgs kommun och Länsstyrelsen, säger Martin Birgersson, projektledare på Västvatten.

Råvattenledningen från Vänern till Trollhättan förväntas vara klar 2026 och efter ytterligare några år förväntas den vara på plats i Uddevalla, skriver Västvatten.
---

Protokoll från kommunfullmäktige (sid 21)