onsdag 18 november 2020

Filmis får årets kulturpris i Uddevalla

(Uppdaterad 2 december)
Föreningen Filmis får Uddevalla kommuns kulturpris 2020.
Det beslutade kultur- och fritidsnämnden vid sitt möte 18 november. Nämnden utsåg även kulturstipendiat och mottagare av ungdomsledarpriset.

Kulturpris och kulturstipendium delas ut till personer som antingen är bosatta inom kommunen eller genom sin verksamhet har eller har haft nära anknytning till kommunen. Det delas ut som erkänsla för särskilt värdefulla insatser inom det kulturella verksamhetsområdet.

Filmis - Uddevalla filmstudio får kulturpriset med motiveringen:
”Film är bilder som i snabb följd skapar en illusion av rörelse. Med stort engagemang och kunskap har föreningen Filmis byggt upp en filmrörelse i Uddevalla som utvecklats till en mötesplats där unga och vuxna upplever fantasi och verklighet i filmens värld.”
Kulturpriset är på 10 000 kronor.

Kulturstipendiet är på 25 000 kronor och avsett som arbets-, rese-och studiestipendium för konstnärer och kulturarbetare. Det går i år till Emilia Brodén ”för fortsatta studier och utveckling”.

Ett ungdomsledarpris på 15.000 kronor vardera går till Jaama Abdikarim Ahmed (IK Svane) samt Hanna Persson och Elin Svensson Nagi (Uddevalla Gymnastik och Parkour) "som ett erkännande av god ledargärning och en uppmuntran till fortsatt engagemang för unga."

- Hedrande och väldigt roligt, säger Jaama Abdikarim Ahmed på Svanes webbplats.
"Jaama Abdikarim Ahmed gör ett jättejobb med IK Svanes pojklag födda från 2008 till 2012 - det vet alla som är engagerade i föreningen. Han håller igång verksamheten som omfattar bortåt 50 barn och ungdomar i stort sett året runt", skriver Svane.
---IK Svane: Jaama får Uddevallas ungdomsledarpris


12 december: