tisdag 29 september 2020

Kommuner väljer Telia för gemensam telefonilösning

Hand som håller en mobilelefon.
Bild: Jan Vasek, Pixabay /

Uddevalla sänker tillsammans med ytterligare fyra kommuner sina telefonikostnader med cirka 30 procent. Detta sedan en upphandling resulterat i ett fyraårigt ramavtal med Telia Sverige AB om gemensam telefonilösning och operatörstjänster.

De övriga kommunerna som är med i den gemensamma lösningen är Munkedal, Lysekil, Sotenäs och Vänersborg, skriver Uddevalla kommun på sin webbplats.

Telia kommer tillsammans med kommunerna att bygga en gemensam telefonilösning med förbättrad funktionalitet och högre säkerhet. Det ger även en möjlighet att utöka samarbetet mellan kommunerna för att kunna leverera en bättre, säkrare och billigare kommunikationslösning för kommunernas verksamheter, skriver Uddevalla kommun.

Abonnemang för mer mobilt och digitalt arbete
I ramavtalet ingår också operatörstjänster där kommunerna tagit fram olika typer av abonnemang som bättre stämmer överens med verksamheternas behov av att kunna arbeta mer mobilt och digitalt.
---