onsdag 30 september 2020

Risbergs och Cela skapar stortryckeri i Uddevalla

Trycksaker i en tryckpress
Bild: Pixabay /

Uppdaterad 1 oktober /
Tryckeriföretagen Risbergs Information och Media i Uddevalla och Celagruppen i Vänersborg går samman i ett nytt bolag. Verksamheten ska samlas på Kuröd där Risbergs idag har sin verksamhet, berättar Bohusläningen.

En avsiktsförklaring mellan de bägge bolagen tecknades 20 september. Det nya sammanslagna bolaget blir ett av Sveriges 50 största grafiska produktionsbolag, skriver företagen i ett pressmeddelande.

"Regionen får eget stortryckeri"
- Den grafiska branschen genomgår stora strukturförändringar och stora tryckerier i Stockholm, Göteborg och Malmö köper upp de mindre ute i landet och tar hem verksamheten. Genom att gå samman på den marknad där vi finns själva och har våra kunder så får den företagstäta regionen mellan Göteborg och Karlstad ett eget stortryckeri, säger Mats Wall som är ägare och VD på Risbergs.

- Vi kommer, genom den kompetens som redan finns inom bolagen och de resurser vi nu gemensamt kan investera i, att hävda oss väl på framtidens grafiska marknad och växa långsamt och stabilt från dagens omsättning på 60 miljoner, säger Mats Wall i pressmeddelandet.

Fusionen beräknas vara genomförd och det nya bolaget operativt 1 januari 2021. Namn på det nya bolaget är ännu inte bestämt.

Vänersborgs äldsta företag
Sammanslagning av de bägge företagen och koncentrationen till Uddevalla innebär också att Vänersborgs äldsta företag lämnar staden. Rötterna finns över 170 år tillbaka i tiden, berättar TTEla.

Celagruppens VD Mikael Berglund säger till tidningen att det är praktiska skäl som gör att verksamheten hamnar i Uddevalla:
- De har en bra tryckpress i Uddevalla och det är inte något man flyttar i en handvändning. En tryckpress är en stor investering.

Munkreklam och Åmåls grafiska
I Cela Gruppen ingår bland annat Munkreklam i Munkedal och Åmåls grafiska. Ambitionen är att samtliga anställda i gruppen ska fortsätta jobba i Uddevalla, skriver Bohusläningen.
---