tisdag 22 september 2020

Fängelse för rån på Kasenabbevägen

Fängelse i ett år och tre månader blir straffet för de två män som i augusti rånade en man på Kasenabbevägen i Uddevalla.

De dömda männen är i 40-årsåldern respektive 25-årsåldern. Offret var en annan man som blev bestulen bland annat på mobiltelefon och plånbok.

Tingsrätten finner det styrkt att de bägge åtalade tillsammans och i samförstånd tagit sakerna genom våld. Våldet har bestått i att offret fällts till marken och därefter blivit dragen i armar och ben vilket orsakat honom smärta och svullnad. Däremot anser tingsrätten inte att det är styrkt att de åtalade sparkat och slagit sitt offer. Inte heller att den kniv som hittades på en av de dömda har använts vid rånet.

Ord mot ord om hot
Mannen i 25-årsåldern var även åtalad för övergrepp i rättssak för att ha försökt hota den rånade mannen att tiga om det inträffade. Tingsrätten frikänner honom dock på denna punkt eftersom ord står mot ord och ingen stödbevisning finns.

De bägge dömda ska tillsammans betala 11 100 kronor i skadestånd till rånoffret.

Döms för flera brott
De bägge stod också åtalade tillsammans med en tredje man i 35-årsåldern för en rad andra brott som de misstänkts för var för sig eller tillsammans i olika konstellationer i framför allt Trestadskommunerna.

Mannen i 25-årsåldern döms förutom rånet för stöld, ringa narkotikabrott och brott mot knivlagen. 

Mannen i 40-årsåldern döms förutom rånet för stöld, narkotikabrott och brott mot knivlagen. Han frikänns från ett fall av stöld och tillgrepp av fortskaffningsmedel.

Den tredje mannen döms till två månaders fängelse för stöld, tillgrepp av fortskaffningsmedel, ringa narkotikabrott, våldsamt motstånd och brott mot knivlagen. Han frikänns från en åtalspunkt om stöld.
---

23 september: