måndag 21 september 2020

Nytt äldreboende ska byggas på Fasseröd/Hovhult

Skiss som visar det aktuella området för det nya äldreboendet.
Illustration ur kommunens förstudie /

Uppdaterad 24 september /
Ett nytt äldreboende med minst 40 platser ska byggas mellan Fasseröd och Hovhult, har socialnämnden beslutat.

Bakgrunden till satsningen är att antalet äldre med behov av vård- och omsorgsboende kommer att öka de kommande åren. Minst 100 nya platser behövs till år 2028, enligt beslutsunderlaget i socialnämnden.

"Hovhults knallar"
Området där det nya boendet ska byggas är en del av fastigheten Hovhult 1:5 och kallas även Hovhults knallar. Området ägs av Uddevalla kommun och medger utbyggnad av äldreboendet i en andra etapp om det behövs.

Innan bygget kan starta måste en ny detaljplan tas fram och flera olika undersökningar göras. Socialnämndens ordförande Stefan Skoglund (S) säger till Bohusläningen att tidsplanen är knapp men att målsättningen är att boendet ska vara klart 2025. 

Studie för nytt boende även i södra stadsdelarna
Ett äldreboende till 2025 finns sedan tidigare med i kommunens investeringsplan liksom ytterligare ett till år 2028. För detta boende beslutade socialnämnden att ta fram en så kallad idéstudie för ett boende med 40 platser placerat i de södra stadsdelarna.