söndag 20 september 2020

Biblioteken i Fyrstad kan få gemensam IT och webb

Laptopdator med uppfälld skärm som visar bokhylla med böcker.
Foto: kalhh/Pixabay /

Biblioteken i Fyrstadskommunerna kan få gemensamt biblioteksdatasystem, webbplats och även mediebestånd. En förstudie har visat att det finns många fördelar med en sådan lösning, och nu söks en projektledare som kan ta arbetet vidare.

Kommunerna i Fyrstad - Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg och Lysekil - samarbetar sedan tidigare kring olika biblioteksfrågor. Nu utreder kommunerna möjligheterna för mer samverkan och ett gemensamt biblioteksdatasystem, webb och mediebestånd, skriver kommunerna i platsannonsen för projektledaren.

Underlag för politiskt beslut
En förstudie har genomförts under 2019 och visar att det finns stora fördelar med ökad samverkan och ett gemensamt system. Ambitionen är att de fyra kommunerna nu ska gå vidare i arbetet och ta fram en handlingsplan. Handlingsplanen ska fungera som ett underlag för politiken att ta beslut om kommunerna ska satsa på gemensamt system, skriver kommunerna.

I de fyra kommunerna finns idag tolv bibliotek.
---
Platsannons: Projektledare bibliotek