tisdag 12 maj 2020

Olycksdrabbad vägsträcka blir prioriterat projekt

(Karta: WSP/Lantmäteriet)

(Uppdaterad 14 maj)
Ombyggnad av den olycksdrabbade vägsträckan mellan Bratteröd och Grohed blir ett prioriterat regionalt projekt med snar byggstart.
Detta sedan regionstyrelsen på tisdagen beslutat att lyfta in vägsträckan i den regionala infrastrukturplanen 2018-2029.

- Det känns oerhört skönt att breddning av vägen mellan Bratteröd och Grohed har prioriterats högre och att bygget snabbt kan komma i gång, säger regionrådet Kristina Jonäng (C) i ett pressmeddelande.

Hårt trafikerad
Sträckan Bratteröd - Grohed på väg 678 mellan Bratteröd och Lerbo är hårt trafikerad och svårt olycksdrabbad. Väg 678 är viktig för omledning av trafiken när Uddevallabron är avstängd och som avlastning av väg 44 från tung trafik. Uddevalla kommun har fört diskussioner med Trafikverket i många år för att få en ombyggnad till stånd.

Höjd hastighet till 100 km/h
Kompletteringen av den regionala infrastrukturplanen med sträckan Bratteröd-Grohed görs i samråd med Trafikverket.
Förslaget som Trafikverket arbetar med är att vägen ska byggas som en 2+1-väg med höjd hastighet till 100 kilometer i timmen från dagens 80. Kostnaden är beräknad till 100 miljoner kronor, men för åtgärder gjorda innan år 2023 utgår statligt stöd.

"Objektet är efterfrågat"
"Förslaget följer inte den process som normalt gäller för prioritering av nya objekt i regional transportinfrastrukturplan. Samtidigt är det nödvändigt att lyfta frågan redan nu eftersom det möjliggör att nyttja statlig medfinansiering på ca 15-20 mnkr och skapar en robusthet för att hålla genomförandet av regional plan på en högre nivå och ska därmed ses som en regional prioritering. Bedömningen är att objektet är efterfrågat och möjliggör avlastning av trafik genom Uddevalla och ökad trafiksäkerhet" skriver Västra Götalandsregionens koncernkontor i beslutsunderlaget till regionstyrelsen.

Stöd även från Fyrbodals kommunalförbund
En prioritering av väg 678 sträckan Bratteröd-Grohed fick också stöd från direktionen för Fyrstads kommunalförbund när den sammanträdde den 7 maj.
En av de vägar som i stället prioriteras ned är väg 172 mellan Uddevalla och Färgelanda, skriver Bohusläningen.
- Där har man redan åtgärdat vissa delar, så den kan troligen strykas från vår så kallade bristlista, säger Helen Tisell, infrastrukturansvarig vid Fyrbodals kommunalförbund, till tidningen.