måndag 11 maj 2020

Kommunen lämnar förskolor på Dalaberg

Närbild när barn målar med krita på papper på golvet.
            (Foto: Viviane Stonoga/Freeimages.com)

(Uppdaterad 13 maj)
Inför höstterminen läggs Balladens förskola på Dalaberg ner och verksamheten flyttas till Hovhults förskola. Dessutom tar det fristående förskoleföretaget Ulna över Fjällrävens förskola på Dalaberg.

Ulna driver redan idag flera förskolor i Uddevalla, bland annat Fasseröds och Kurveröds förskolor.
Till nuvarande Fjällrävens förskola ska Ulna flytta sin verksamhet från Killingens förskola på Bleket, som ska rivas för att ge plats för ny förskola för kommunen, skriver Bohusläningen.

Erbjuds andra placeringar
Alla barn som nu har en plats på Fjällrävens förskola erbjuds plats på Dalabergs förskola.
- När kommunen gör förändringar av det här slaget erbjuds barn och personal andra placeringar. Vårdnadshavare har också möjlighet, som alltid, att välja andra alternativ. De har då förtur till befintliga platser, säger Lena-Maria Vinberg, verksamhetschef förskola, på kommunens webbplats.
Både Fjällrävens och Balladens verksamhet avslutas efter vecka 27, den 3 juli.

"Förändring i linje med nämndens ambition"
Barn- och utbildningsnämnden fattade beslutet om Balladens förskola den 23 april i år. Nämnden konstaterar i beslutet bland annat att Balladen i augusti bara kommer att ha 23 barn placerade.
"Att driva enheter med få barn innebär ekonomiska svårigheter samt negativ påverkan på organisation och kvalitet. Små enheter bedöms även som mindre attraktiva ur kompetensförsörjningsperspektiv", skriver nämnden som också konstaterar att "förändringen ligger i linje med nämndens och förvaltningens ambition att effektivisera lokalerna inom förskolan".
---
Uddevalla kommun: Förändringar i två kommunala förskoleverksamheter