lördag 21 september 2019

Ikea börjar sälja solcellssystem

Bild: Ikea/Svea Solar

Ikea tar klivet in på solenergimarknaden och börjar i storstadsområdena, bland annat Göteborg inklusive Uddevallaområdet. Med partnern Svea Solar lanserar de sedan 17 september nyckelfärdiga solenergisystem.

Innan årsskiftet kommer erbjudandet att finnas tillgängligt på 95 procent av den svenska solmarknaden, skriver Ikea och Svea Solar i pressmeddelande. Ingen försäljning sker dock från varuhusen utan endast digitalt via Ikeas webbplats.

Undersökning: Varannan husägare överväger solceller

Enligt en undersökning som Ikea och Svea Solar gjort tror varannan husägare i Sverige att solenergi är den förnybara energikälla som vi kommer använda oss mest av i framtiden, och mer än hälften överväger att skaffa solceller på taket.
Solenergi står idag för 0,25 procent av den totala energiproduktionen i Sverige, men Svea Solars styrelseordförande Björn Lind bedömer att det finns en potential på närmare 15 procent.

Regeringen vill höja stödet
Nyligen meddelade regeringen att man vill skjuta till ytterligare 500 miljoner kronor i investeringsstöd för solceller under 2019, samt öka investeringsstödet till totalt 835 miljoner under 2020.
---