tisdag 13 juni 2017

Plan tas fram för mötesspår i Grohed

Bild: VästtrafikBygget av ett mötesspår på Bohusbanan i Grohed rycker allt närmare. Trafikverket ska under 2017 ta fram en så kallad järnvägsplan och bjuder nu in allmänheten till öppet hus får att informera om projektet.

Ett mötesspår gör att tågen mellan Uddevalla och Göteborg kan gå tätare än idag, att mer gods kan transporteras och att problemet med förseningar kan bli mindre. Mötesspåret ska placeras mellan befintligt spår och väg 678, strax väster om vägövergången invid före detta Groheds station.

"Gör störst nytta om det läggs på mitten"
"Södra Bohusbanan har kapacitetsbrist på sträckan Uddevalla–Ljungskile. Sträckan Uddevalla - Ljungskile är den längsta mellan Göteborg och Uddevalla som saknar mötesmöjligheter, cirka 20 km. Mötesspåret gör störst nytta om det läggs på mitten, det vill säga i Grohed. Sträckan Uddevalla - Göteborg saknar även möjlighet för halvtimmestrafik, något som flertalet kommuner efterfrågar", skriver Trafikverket på sin hemsida.

Prioriterat men ännu inget beslut
Något beslut om att inleda själva bygget finns inte men projektet är prioriterat i den regionala infrastrukturplanen. Mötesspåret beräknas ta mellan ett och två år att bygga och kosta 106 miljoner kronor.

Järnvägsplan ska beskriva bygget och sträckningen
En järnvägsplan är en detaljerad beskrivning av hur sträckningen av ett nytt eller ombyggt järnvägsavsnitt ska se ut, och hur det ska byggas.
Trafikverkets öppna hus hålls tisdag 20 juni kl. 18 - 20 på Bohusläns museum.
På Trafikverkets hemsida kan man läsa mer om projektet och redan nu lämna synpunkter via ett formulär.
---

30 november 2020:
UddevallaNyheter: Tågstopp när nya mötesspåret i Grohed kopplas in