måndag 30 november 2020

Tågstopp när nya mötesspåret i Grohed kopplas in

Nu är det nya tågmötesspåret i Grohed klart att kopplas in. Därför stängs all tågtrafik mellan Uddevalla och Ljungskile av 3-6 december, meddelar Trafikverket.

Sträckan Uddevalla-Ljungskile är den längsta mellan Göteborg och Uddevalla som hittills saknat mötesmöjligheter. Det nya mötesspåret gör det möjligt att öka trafiken på Bohusbanan, bland annat med avgångar varje halvtimme mellan Uddevalla och Göteborg. Antalet förseningar beräknas också bli färre.

Påverkar tidtabellen nästa år
Efter inkopplingen återstår mindre justeringar och sedan kan mötesspåret räknas in som en resurs i tidtabellsplaneringen för nästa år, säger projektledare Jonathan Isaksson till Bohusläningen.

Övergångar blir säkrare
Under avstängningen 3-6 december ska även arbete med nya och säkrare bommar utföras vid två järnvägskorsningar: vägövergången i Grohed får bommar som täcker hela vägbanan och i Långehed strax intill får gång- och cykelbanan ljus och bommar, berättar Bohusläningen.
---
Trafikverket: Nytt mötesspår, Södra Bohusbanan, Grohed

UddevallaNyheter: Plan tas fram för mötesspår i Grohed