tisdag 21 maj 2024

Samtidskonst i jubilerande museets sommarutställning

I år firar Bohusläns museum 40 år och i jubileumssatsningarna finns en stor satsning på samtidskonst genom årets sommarutställning "As Dreamers do". Några av de 15 deltagande konstnärerna har tidigare ställt ut i konsthallen i olika konstellationer, andra är helt nya i sammanhanget.

""
15 konstnärer medverkar i sommarens utställning i Konsthallen på Bohusläns museum, däribland Cajsa von Zeipel, Jens Fänge, Erik Magassa, Tova Berglund och Omid Delafrou.
Bild: Bohusläns museum

Titeln refererar till konstnärens roll som drömmare, iakttagare och medskapare i en komplex samtid, skriver Bohusläns museum i ett pressmeddelande:

"Konstnärer tolkar och gestaltar både inre och yttre världar utifrån sina olika utgångspunkter och öppnar nya rum inom oss. Ofta kan konsten väcka frågor och nyfikenhet genom ett intressant visuellt tilltal, men också genom sin förmåga att vara outtalad och ambivalent. Har konstnärer en extra sensibilitet, en slags hyperkänslighet som kan tydliggöra tecken i vår tid vilka ännu inte är helt synliga för oss?"

Inte bara från västkusten
Förhoppningen är att skapa en mångdimensionell utställning med rik tematik och varierande uttryck med narrativ i lekfull anda, skriver museet vidare.

Några av konstnärerna har en anknytning till västkusten, men även andra delar av landet representeras. De flesta är nationellt verksamma men några är också internationellt etablerade. Ett flertal är födda på 1980-talet då museet tillkom, andra tillhör en tidigare generation.

Deltagande konstnärer:
Tova Berglund, Omid Delafrouz, Elisabeth Frieberg, Caspar Forsberg, Jens Fänge, Lukas Göthman, Lena Johansson, Eric Magassa, David Nilson, Maria Nordin, Sofie Proos, Linnéa Sjöberg, Jim Thorell, Johan Thurfjell och Cajsa von Zeipel.

Ljudverk uruppförs
Utställningen invigs med vernissage 1 juni och då medverkar bland andra konstnären/curatorn Lukas Göthman som samarbetat med museet i tillkomsten av utställningen. Det blir också uruppförande av ljudverket "Innan klockorna upphör" av konstnären och tonsättaren Carl Michael von Hausswolff.

Späckad jubileumshelg
Invigningen blir en del av en späckad jubileumshelg fylld av aktiviteter. Bland annat invigs ytterligare en utställning inom ramen för satsningen "Så är det också i Bohuslän", en samtidsdokumentation om hur det är att bo och leva i Bohuslän idag. I utställningen möter publiken 20 personer från Bohusläns 13 kommuner.
---