torsdag 30 maj 2024

Ny stiftelse säkrar badplatser på Bokenäset

Privatpersoner och näringsliv går nu in och tar över ansvaret för de hotade badplatserna på Bokenäset, berättar Bohusläningen.

Det handlar om badplatserna i Skår och Kärr som kommunen efter en badplatsutredning beslutade att avveckla som kommunala badplatser. 

Även Hällebäck skulle avvecklas i kommunal regi, men efter att ett äldre avtal med markägare lyfts fram tvingades kommunen ändra sig.

Bakom nya stiftelsen Bokenäsets Näringsliv står bland andra Kjell Karlsson Grytfors som driver Hafsten Resort & Camping.

Förutom återställande i olika grad vid de aktuella badplatserna ska även en helt ny badplats anläggas nära den gamla i Kärr, skriver Bohusläningen.
---