lördag 6 april 2024

Oppositionen kritisk till avtal om Landbadet

Nu finns ett avtal på plats mellan kommunen och Uddevalla Sim om ett delat ansvar för Landbadet från och med denna badsäsong. Men det var en djupt oenig kultur- och fritidsnämnd som godkände överenskommelsen - oppositionspartierna ville bland annat utreda en annan ekonomisk lösning än entréavgifter.

Översiktsbild över Landbadet
Landbadet.
Bild: Uddevalla kommun

S, V, C, och L.s motstånd spelade nu ingen roll för beslutet som drevs igenom av majoritetspartierna M, SD, UP och KD, och som innebär att Uddevalla Sim och kommunen delar på ansvaret för det populära utomhusbadet.

Kommunen kommer fortsatt att ha ansvar för vattenreningen av bassängerna, medan simföreningen ansvarar för bemanning av kiosk, lokalvård av omklädningsrum och duschar samt skötsel av gräsytor. Föreningen kommer också ha minst en badvärd runt bassängerna, skriver kommunen på sin webbplats.

"Sommarjobb största vinningen"
- Det känns jättebra att vi kommit överens, vi har diskuterat Landbadet tillsammans med kommunen i ett år, säger Uddevalla Sims verksamhetschef Adam Schön:

- Den största vinningen är att vi kan erbjuda sommarjobb på Landbadet för våra medlemmar och simmare, men också för andra ungdomar i kommunen. Vi får också möjlighet att fortsätta jobba med att öka simkunnigheten - och hitta nya aktiviteter som gynnar den.

Porträttbild
Gösta Dahlberg
Foto: Anette Juhlin
/ Uddevalla kommun
"Win-win för båda parter"
- Vi ser en utvecklingspotential för Landbadet, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Gösta Dahlberg (M):

-  En förening kan gå in med helt andra infallsvinklar och idéer än vad en kommun har möjlighet att göra. Det blir win-win för båda parter.

En nyhet är att det införs inträde för att komma in på Landbadet. Inträdet kommer för en hel dag att vara 25 kronor för vuxen och 15 kronor för barn. Intäkterna från både inträde och försäljning i kiosken kommer att gå till Uddevalla Sim.

Ville utreda förslaget mer
Det var bland annat inträdet som oppositionspartierna vände sig emot när förslaget till överenskommelse behandlades i kultur- och fritidsnämnden. Men det finns även frågetecken kring ansvar för olika bitar, anser partierna.

Inför beslutet yrkade nämndens andre vice ordförande Robert Wendel (S) på i första hand återremittering av ärendet med avseende på arbetsmiljö, säkerhet, alternativ till intäkter, och i andra hand avslag till hela förslaget.

"Får svårt att betala"
När beslutet ändå var fattat reserverade sig oppositionspartierna inte emot nämndens beslut, men lämnade in en gemensam protokollsanteckning:
"Den samlade oppositionen i Kultur och fritidsnämnden är positiva till det offentligas samarbete med föreningslivet. Vi anser dock att det är viktigt att samarbetet inom IOP skall gagna både det allmänna och föreningslivet. Med det allmänna menar vi i första hand barn och familjer som under sommaren använder Landbadet och som kommer att få svårt att betala det ändå förhållandevis ganska låga inträdet. Oppositionen skulle ha velat sett en annan ekonomisk ersättningsform till föreningen än rätten att ta ut inträde till Landbadet, från att tidigare ha varit, avgiftsfritt.

Det finns också en oro för att Junicupen och Oddebollen skall drabbas negativt av inträdet på Landbadet, oppositionen vill vara säkra på att så inte sker. Det finns också frågetecken kring ansvarsbitar då badet kommer att upplevas som bevakat, från att tidigare varit en helt öppen obevakad badplats. Vi anser att den föreliggande IOPn: håller en låg kvalitet och att oppositionen inte kan stödja den i sin nuvarande utformning. Vi har därför begärt en återremiss i ärendet", skriver partierna.

Avtal från 1 maj
Överenskommelsen mellan kommunen och föreningen som nu skrivits under gäller från 1 maj 2024 till 30 september 2025, med möjlighet till ett års förlängning.
---