söndag 24 mars 2024

Entréavgift föreslås för Landbadet

Uddevalla Sim vill utveckla Landbadet och föreslås få ta över skötsel och öppethållandet från och med denna säsong. Ett förslag till överenskommelse som bland annat innebär att en entréavgift tas ut finns nu framtaget till kultur- och fritidsnämnden.

Vy över Landbadet
Arkivbild, foto: Jenny Martinsson / Uddevalla kommun 

"Tryggheten och den positiva upplevelsen kommer att vara värd inträdet", skriver parterna i överenskommelsen.

Samverkar om driften
Överenskommelsen är ett så kallat idéburet offentligt partnerskap, IOP,  där kommunen och simföreningen samverkar om driften av Landbadet med syfte att skapa bättre förutsättningar för en mer attraktiv plats.

Avtalet innebär bland annat att Uddevalla Sim ska bedriva skötsel och säkerhetsarbete.

En arbetsgrupp med representanter från simföreningen och kommunens enhet för simanläggningar bildas för samverkan och samordning.

30 000 besökare
Parternas målbild är att nå 30 000 besökare under 91 öppetdagar. Besökarna ska erbjudas en trygg, fräsch och trevlig anläggning med tillgänglig personal och anpassat sortiment i kiosken. Olika aktiviteter ska arrangeras och möjliggöras.

Landbadet ska hållas öppet sju dagar i veckan kl. 10-18. Simföreningen ska fortsätta med sina verksamheter simidrottsfritids/kollo, och utveckla kioskverksamheten som föreningen även tidigare ansvarat för.

Föreningen ska också söka samarbeten med andra aktörer och föreningar.

Översiktsbild med pool bakgrunden
Arkivbild, foto: Jenny Martinsson / Uddevalla kommun

25 kronor för vuxen
Simföreningens budgetunderlag omfattar bland annat badvärdar och en ansvarig person som även arbetar deltid som badvärd.

Personalkostnader och övriga kostnader ska täckas av inkomster från kiosken men framför allt av entréavgifter. Dagsentré för vuxna föreslås bli 25 kronor, och 15 kronor för barn 2-17 år. Med 10-kort och 20-kort ges 20 respektive 25 procents rabatt.

"Det finns en risk att besökarantalet minskar när inträde ska erläggas men då summan är relativt låg är vår gemensamma uppfattning att det över tid inte kommer vara en aktuell fråga. Tryggheten och den positiva upplevelsen kommer att vara värd inträdet", skriver parterna i överenskommelsen.

Förlust ska delas
Skulle besökarna ändå svika eller sommaren bli dålig förbinder sig kommunen att stå för hälften av en eventuell ekonomisk förlust under de första två åren, därefter sker en utvärdering av hela överenskommelsen inför år tre.

Kultur- och fritidsnämnden ska ta ställning till förslaget vid sitt sammanträde 28 mars.
---

4 april:
Facebookinlägg från Uddevalla kommun:
Uddevalla kommun: Så ska Landbadet utvecklas och skötas


6 april: