onsdag 6 mars 2024

Kylföretag i Uddevalla går samman

Dahlmans Kylteknik AB och Kylbolaget Väst i Uddevalla går samman till ett gemensamt företag.
"Det känns som ett helt naturligt steg att ta då vi idag jobbar inom samma kundgrupper och i samma geografiska område", skriver Dahlmans vd Robert Dahlman på företagets webbplats.

""

Dahlmans kylteknik startade redan 1971 och har sina lokaler på Edingsvägen, medan Kylbolaget Väst som grundades 2009 håller till i Kissleberg. Bägge företagen har jobbat med kyla, värme, energieffektivisering och service riktat mot företagsmarknaden, men Kylbolaget har även inriktning mot privatmarknaden.

Tillhör redan samman koncern
2021 valde bägge företagen att gå med i den då nybildade koncernen Nordic Climate Group och ett allt närmare samarbete mellan företagen utvecklades. Efter att moderkoncernen gett klartecken tar de två Uddevallaföretagen nu steget fullt ut och blir ett gemensamt.

Formellt innebär sammanslagningen att allt som görs från och med 1 mars 2024 är en leverans och/eller åtagande från Dahlmans Kylteknik AB, men varumärket Kylbolaget kommer att finnas kvar, skriver Robert Dahlman, som nu kan välkomna åtta nya medarbetare från Kylbolaget.

Kvar på samma adress
"Dahlmans kommer att vara det företag som har all kontakt med kunder inom kommersiell kyla, så som butiker, fastigheter, kontor, industri och offentliga lokaler. Detta medans Kylbolaget kommer att fokusera på konsumentmarknaden för värmepumpar. Bolaget kommer finnas kvar på samma adress som tidigare samt delvis drivas av samma personal", skriver Robert Dahlman.
---