torsdag 7 mars 2024

Nu byggs cykelvägen till Ammenäs

Efter år av beslutsprocess, planering och projektering är det nu dags att börja bygget av gång- och cykelväg mellan Sundsstrand och Ammenäs. Uppdraget har gått till entreprenören Svevia som sätter skoporna i marken under mars med målet att vara klara i december.

Karta över cykelvägens sträckning
Trafikverkets karta över cykelvägens sträckning.
Bild gång- och cykelbana: Svevia

Det handlar om en sträcka på 2,7 kilometer mellan Sundsstrand och Ammenäsvägen, längs med väg 679 som vid Sund passerar under motorvägen. Projektet omfattar röjning, schaktarbete, anläggning av gång- och cykelbana samt ombyggnation av fem busshållplatser, skriver Svevia i ett pressmeddelande.

Från Sundsstrand är det sedan tidigare möjligt för oskyddade trafikanter att ta sig vidare in till Uddevalla centrum, konstaterar företaget också.

"Hoppas på förståelse"
- Uppdraget liknar många andra som vi utför. Den utmaning som alltid finns för oss i alla projekt där vi ska anlägga något i en redan befintlig trafikmiljö är den passerande trafiken, säger Fredrik Lundvall på Svevia:

- För att kunna bygga behöver vi transportera material och ha arbetsfordon och medarbetare vid arbetsområdet. Det påverkar ofta framkomligheten på något sätt och vi hoppas på förståelse från pendlare och passerande trafikanter.

Invasiva arter och fornminnen
- I området finns invasiva arter som parkslide, jättebalsamin och blomsterlupiner. Det behöver vi ta hänsyn till när vi utför anläggningsarbetet genom att noga ta tillvara på schaktmassorna på ett sätt som gör att ytterligare spridning begränsas.

- Intill sträckan finns även fornminnen som vi kommer att skydda med byggstaket, något som också kan betyda att vi stöter på fornminnen under schaktningsarbetet, säger Fredrik Lundvall.

Kontraktet med Svevia har ett värde på tolv miljoner kronor, skriver företaget.
---