söndag 4 februari 2024

"Rebellmammorna" till Bohuslän och Uddevalla

En lokal grupp av den globala klimatrörelsen Rebellmammorna har bildats i norra Bohuslän. Första manifestationen blir i Uddevalla centrum 9 mars.

Rebellmammorna i Göteborg under en tidigare manifestation där.
Bild: Rebellmammorna Göteborg

Bohuslängruppen startades i mitten av januari och har redan mer än 35 medlemmar, berättar initiativtagaren och Munkedalsbon Gunilla Strinning för UddevallaNyheter. Hon har ett långvarigt engagemang i miljö- och klimatfrågor och har bland annat deltagit i manifestationer med Rebellmammorna i  Göteborg och Stockholm tidigare.

Finns över hela världen
Den internationella rörelsen heter Mothers Rebellion och finns över hela världen, men det hela började i Sverige i augusti 2022. Rebellmammorna är också en del av rörelsen Extincton Rebellion, en internationell klimatrörelse som använder fredlig civil olydnad för att uppmärksamma och kräva omställning och systemförändring.

Bildar cirkel i centrum
Liknande manifestationer kommer under mars att hållas på fler platser i landet och hela världen, de flesta i anslutning till Internationella kvinnodagen 9 mars.

Gunilla Strinning vid en
tidigare demonstration i Göteborg.
Bild: Rebellmammor Göteborg
Vid manifestationen i Uddevalla kommer deltagarna att samlas kl. 12 på Kungstorget och under sång tåga ner i centrum. Där bildar deltagarna en sittande cirkel för att med skyltar, musik och kanske något tal föra fram sitt budskap.

Polistillstånd kommer att finnas, säger Gunilla Strinning:

- Våra manifestationer är helt lagliga, icke-störande, lugna och värdiga.

Inte bara för mammor
Namnet "Rebellmammorna" knyter an till andra stora mammarörelser som skapat förändring i världen men namnet till trots är alla välkomna, säger Gunilla Strinning:

- Vi hoppas det ska vara en låg tröskel för att gå med oss. Alla är välkomna som bryr sig om barnens framtid, oavsett kön eller om man själv är förälder.

Efter manifestationen i Uddevalla är gruppens ambition att bilda fler cirklar på olika platser i norra Bohuslän.
---
16 mars: