söndag 28 januari 2024

Kommunen nobbar elsparkcyklar

Uddevalla kommun ska inte ingå överenskommelser med företag som vill hyra ut elsparkcyklar. Det har en oenig samhällsbyggnadsnämnd beslutat.

""
Bild från Transportstyrelsen, foto: Adobe Stock

Bakgrunden till beslutet är att uthyrningsföretag kontaktat kommunen med frågan om att etablera elsparkcykeluthyrning.

Förvaltningen konstaterar i sin utredning av ärendet att det finns både fördelar och nackdelar: elsparkcyklarna kan till exempel komplettera kollektivtrafiken och är en bekväm tjänst för kortare resor inom staden och kan därmed minska avståndet mellan stadsdelar.

På minussidan finns bland annat trafiksäkerhetsrisker för både användare och medtrafikanter och problem med felparkerade cyklar.

Polisen ger tillstånd
För att få hyra ut elsparkcyklar krävs tillstånd enligt ordningslagen. Det är polisen som beslutar om ett sådant tillstånd och vilka villkor som ska gälla, men inför beslutet hämtas åsikter in från kommunen.

Kommunen har också möjlighet att begära att ett tillstånd dras in om den anser att uthyrningsbolaget inte sköter sig enligt villkoren.

En vanlig modell bland de kommuner där uthyrning förekommer är därför att tillståndet kombineras med en överenskommelse eller avsiktsförklaring mellan kommunen och uthyrningsföretagen där man kommer överens om vilka spelregler som ska gälla.

Två alternativa förslag
Förvaltningen presenterade två alternativa beslut i frågan till politikerna:

1. Uppdra åt förvaltningen att utarbeta ett arbetssätt för elsparkcykeluthyrning och ta fram en överenskommelse/avsiktsförklaring med ett prövoår.

Under prövoåret skulle kommunens befintliga markupplåtelsetaxa användas med 1,5 kvadratmeter upplåten mark per elsparkcykel.

Eller:

2. Inte tillåta företagsetablering för elsparkcykeluthyrning genom överenskommelse/avsiktsförklaring.

Majoritet sa nej
Socialdemokraternas Anna-Lena Heydar yrkade att ärendet skulle återremitteras till förvaltningen för att komplettera beslutsunderlaget med exempel på avtal, men vann inte majoritet för detta förslag.

Kristdemokraterna, Uddevallapartiet, Sverigedemokraterna och Moderaterna stödde alternativ 2, vilket också blev nämndens beslut.

Ledamöterna för Miljöpartiet och Centerpartiet stödde alternativ 1 och reserverade sig mot nämndens beslut.

OK i Trollhättan
Vänersborgs kommun sa med ett liknande beslut redan 2022 nej till uthyrningsföretag. Grannkommunen Trollhättan har däremot haft ett pilotprojekt i två år och beslutade nu i december att uthyrningen ska fortsätta, men med delvis ändrade villkor för att komma tillrätta med problem som funnits.
---