söndag 14 januari 2024

Biskopen välkomnade Herrestadspräst

På söndagen 14 januari togs prästen Marcus Boberg som arbetar inom Herrestads församling emot som pastorsadjunkt i Svenska kyrkan.

Gruppbild inne i kyrkan
Domprost Stefan Hiller, Marcus Boberg, John-Philip Andersson, Jennie Hallgren och biskop Susanne Rappmann.
Foto: Johanna Frostensson / Göteborgs stift

Biskop Susanne Rappmann vide på söndagen John-Philip Andersson till tjänst i Göteborgs stift. Vid gudstjänsten togs också Marcus Boberg och Jennie Hallgren emot som pastorsadjunkter i Svenska kyrkan.

Bägge är sedan tidigare prästvigda för tjänst i Evangeliska Fosterlandsstiftelsen EFS och har behörighetsförklarats av domkapitlet som pastorsadjunkter i Svenska kyrkan.

Samtliga tre kommer nu att tjänstgöra som pastorsadjunkter i utvalda församlingar under ett år. Därefter är de behöriga att söka tjänst i Svenska kyrkan.

Fortsätter i Herrestad
För Marcus Boberg blir det fortsatt arbete i Herrestad.

- Jag är uppvuxen på de östgötska slätterna men jag bor numera i Göteborg med min fru. De senaste åren har Herrestads församling tagit mig under sina vingar och nu får jag hjälpa församlingen att fortsätta vara en växtplats där tro kan slå rot i människors hjärtan, säger han i ett pressmeddelande från Göteborgs stift.