söndag 31 december 2023

400 tyckte till i medborgarundersökning

Ett resultat som inte är positivt, men som helhet bättre än 2021 och med flera positiva trender. Så sammanfattar kommunen resultat av den medborgarundersökning som genomfördes i höstas.

""
Skärmbild från resultatet av medborgarundersökningen i databasen Kolada

I enkäten från Statistiska centralbyrån svarade cirka 400 personer på vad de tycker om kommunens skolor, äldreomsorg, service, friluftsliv, kommunikationer och andra frågor. Generellt ligger resultaten för Uddevallas del sämre eller kring medelvärdet för hela riket, men resultaten visar på en positiv trend jämfört med 2021, skriver kommunen:

"Resultatet från enkäten är inte positivt, det visar att det finns många områden där invånarna tycker att kommunen behöver förbättra sig. Medborgarundersökningens resultat som helhet har dock förbättrats sedan 2021, och det är framförallt inom två områden som trenden går i positiv riktning: trygghet i samhället samt förtroendet för kommunens politiker."