måndag 1 januari 2024

Saronhusets uppdrag breddas

Träffpunkten Saronhuset och akutboendet Noras hus får fortsatt ekonomiskt stöd av kommunen. Socialnämnden har godkänt ett nytt fyraårigt avtal med föreningen som driver verksamheterna, som nu även får ett uttalat uppdrag att arbeta förebyggande.

I det nya avtalet som gäller från 1 maj 2024 till 30 april 2028 har justeringar gjorts vad gäller målgrupper och mål för verksamheterna, detta för att enligt nämndens beslutsunderlag bättre passa överens med efterfrågat behov och samhällsutvecklingen.

Inte bara äldre och medelålders
I nuvarande avtal är den angivna målgruppen för träffpunkten Saronhuset "äldre och medålders personer med missbruksproblematik och eller annan social utsatthet som ofta söker sig till Kampenhof och andra offentliga platser." Nu blir målgruppen istället "vuxna personer (över 18 år) som lever i en utsatt situation."

För Noras hus blir formuleringen kring målgruppen: "Vuxna personer (över 18 år), i första hand kommuninvånare, som lever i hemlöshet i en akut situation". Även i dagens avtal är ålderangivelsen gällande Noras hus 18 år.

Verksamheternas mål formuleras i det nya avtalet  som "att erbjuda gemenskap för människor som lever i en utsatt situation" samt "att erbjuda personer som lever i hemlöshet i en akut situation en tillfällig plats att övernatta på".

Förebyggande diakonalt arbete
Nytt i det nya avtalet är också att verksamheterna genom diakonalt arbete ska jobba förebyggande för att motverka hemlöshet, bland annat genom en social/diakonal tjänst.

Genom avtalet bidrar kommunen under 2024 med drygt två miljoner kronor.
---