tisdag 28 november 2023

Nu går föreningens jätteprojekt i mål

På lördag 2 december släpper Uddevalla varvs- och industrihistoriska förening resultatet av 2,5 års intensivt arbete: "Sjukvård i Uddevalla från Karl XII till NU", två volymer på totalt 673 sidor med 400 bilder.  Släppet sker vid ett evenemang på Bohusläns museum.

""
Bild: Uddevalla Varvs- och industrihistoriska förening

Böckerna är numer nio och tio som föreningen gett ut sedan sin start år 2008. Innehållet i del ett har innehållsmässig tyngdpunkt på själva vården, medan del två i huvudsak handlar om historik och teknik.

Del ett med 361 sidor kommer att kosta 325 kronor, medan priset för del två med 312 sidor blir 275 kronor. 

"Bidrag till stadens historia"
- Med tanke på det stora förhandsintresset tror vi att det finns ett stort allmänintresse för böckerna, vars innehåll också kommer att utgöra ett bidrag till stadens historia, säger Stefan Brännwik till UddevallaNyheter.

Gruppbild  med böckerna i förgrunden
Arbetsgruppen bakom projektet: stående fr v: Christer Johansson, Kjell Ahlen, Stefan Brännwik, sittande: Lilibeth Gustavsson och Vambola Kallaste.
Bild: Uddevalla Varvs- och industrihistoriska förening


Han är en i en arbetsgrupp om fem personer som med olika roller stått för allt arbete, från planering och research, till intervjuer, skrivande, fotografering och formgivning.

- Projektet hade dock knappast kunnat komma till stånd utan de ekonomiska bidrag föreningen fått från sina sponsorer Thordénstiftelsen, Herman Zetterberg stiftelse, Uddevalla kommun och ABF FyrBoDal. Det är själva tryckningen av böckerna som dragit de ojämförligt största kostnaderna, berättar Stefan Brännwik.

""
Bild: Uddevalla Varvs- och industrihistoriska förening

Vid boksläppet kommer bland annat projektledaren Lilibeth Gustavsson att berätta om projektet och tacka både sponsorer och personer som intervjuas i boken.