tisdag 27 juni 2023

Snart målgång för rekordstort bokprojekt

115 arbetsmöten, ett 50-tal arkivbesök och 65 djupintervjuer - efter 2,5 års arbete är Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska förening nu på sluttampen av sitt hittills största bokprojekt: "Sjukvård i Uddevalla - från Karl XII till NU".

Gruppbild  med böckerna i förgrunden
Arbetsgruppen bakom projektet: stående fr v: Christer Johansson, Kjell Ahlen, Stefan Brännwik, sittande: Lilibeth Gustavsson och Vambola Kallaste.
Bild: Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska förening

Föreningen har tidigare gett ut ett flertal böcker som speglar stadens industrihistoria, och belönades 2021 med kommunens kulturpris. Men medlemmarna har heller inte varit främmande för att ta sig an andra ämnen, till exempel en sedan länge slutsåld bok om stadens musikliv.

Denna erfarenhet och det faktum att Uddevalla sjukhus varit och alltjämt är en stor och viktig arbetsplats i staden gjorde att föreningen i början av 2021 beslutade sig för att ta sig an denna nya bokutmaning.

Framsidan på de två volymerna
Så här kommer framsidorna på de två volymerna att se ut ... 
Foto: Jörgen Andersson

I två volymer om sammanlagt 700 sidor skildras sjukvårdens utveckling från Karl XII:s balsamering i Uddevalla år 1718 fram till idag, där Uddevalla sjukhus numera är en del av NU-sjukvården tillsammans med NÄL i Trollhättan.

Denna sammanslagning får såklart en stor och egen plats i böckerna:

- Många av de intervjuade vittnar om den så kallade Bohusanda som rådde i Uddevalla, och förvånansvärt många har fortfarande en stor tagg i hjärtat kvar efter sammanslagningen, berättar Lilibeth Gustafsson som förutom skribent även haft rollen som projektledare.

Böckerna bjuder på historiska tillbakablickar på det mesta från sjukdomar och farsoter till byggnader och teknisk och medicinsk utveckling, där varje specialitet har ett eget kapitel.

Baksidan på de två volymerna
... och baksidorna med beskrivning av innehållet.
Foto: Jörgen Andersson

Initiativet till projektet kom dels från medlemmen Christer Johansson som tidigare jobbat under lång tid med teknisk förvaltning inom sjukvården, dels från Ulf Green, tidigare medicinsk tekniker på sjukhuset och med ett mångårigt engagemang för Uddevalla sjukhus ställning och bevarande. Han stod för väldigt mycket av grundkunskaperna, men kunde tyvärr av hälsoskäl inte fullfölja projektet för sin del.

65 personer intervjuade
I arbetsgruppen som bildades ingår förutom Lilibeth Gustavsson även Stefan Brännwik som skribent, Kjell Ahlen, bildbehandlare och redigerare, Vambola Kallaste som huvudsaklig fotograf och Christer Johansson som koordinator. Han har bland annat ansvarat för att boka in och få till stånd 65 intervjuer med personer som gett sin bild av att arbeta inom vården eller med kringservice.

Gruppen har i sitt arbete även finkammat en mängd olika arkiv och lusläst utredningar, ritningar och beskrivningar av sjukhusbyggnader med mera.

Över 300 bilder både nytagna och från arkiv av olika slag finns också i innehållet.

Flera böcker utspridda på ett bord
Några av de böcker som hittills skrivits och getts ut genom föreningens försorg.
Foto: Jörgen Andersson

Söker fler finansiärer
Böckerna är i ett första skede planerade att tryckas i 200 - 300 exemplar vardera. En grundfinansiering för tryck är säkrat genom bidrag från Thordénstiftelsen, men föreningen hoppas på bidrag även från andra finansiärer eller sponsorer för att kunna säkra tryck av fler exemplar.

- Vi tror att det finns en större marknad för det här projektet än tidigare böcker med tanke på hur många som arbetat på sjukhuset genom åren och som har en relation till det, förklarar Stefan Brännwik.

Boksläpp på Bohusläns museum
Nu återstår ett digert redigeringsarbete för att få ihop det insamlade materialet i bokform och i början av december sker boksläppet.

- Vi har precis bokat in en berättarkväll i oktober för att väcka intresset ytterligare, samt ett boklanseringsevenemang i början av december på Bohusläns museum, berättar Lilibeth Gustavsson.
---

9 oktober:

28 november: