söndag 1 oktober 2023

Hemsortering för villor införs 2025

Under 2025 ska boende i villor och fritidshus i Uddevalla kommun börja sortera sitt återvinningsbara avfall hemma istället för att behöva åka till återvinningsstationen. Förändringen innebär att husägare får nya kärl med totalt åtta olika fack för allt hushållsavfall.

""
Bild: Uddevalla Energi

Allt avfall hämtas därefter vid fastigheten, precis som hämtningen sker för matavfall och restavfall idag, skriver Uddevalla Energi i ett pressmeddelande.

Komunerna tar över ansvaret
Bakgrunden till förändringen är ett regeringsbeslut om att kommunerna från 1 januari 2024 tar över insamlingsansvaret som idag ligger hos förpackningsindustrin. Det är ett led för att möta EU-krav och mål för materialåtervinning till år 2030.

- I regeringens beslut om ansvarsövertagande ingår också ett beslut om fastighetsnära insamling. Eller som vi kallar det – hemsortering, säger Jenny Göthberg, affärsområdeschef för renhållning på Uddevalla Energi:

- Det betyder att alla privathushåll ska ha möjlighet att sortera ut sina förpackningar i nära anslutning till hemmet. Senast den 1 januari 2027 ska det vara infört i alla kommuner och för att möta kraven i förordningen planerar vi i Uddevalla att påbörja införandet under 2025 för alla villor och fritidshus.

Nya sopbilar måste kunna komma fram
Redan nu under hösten och till vintern kommer Uddevalla Energi att  inventera framkomligheten till alla hämtplatser. Sopbilen för hemsortering är större och tyngre än en vanlig sopbil och om inventeringen visar att det är trångt att komma fram eller på annat sätt svårt för sopbilen att vända kan man som fastighetsägare behöva göra vissa åtgärder.