tisdag 26 september 2023

Fortsatt tillträdesförbud vid skredområdet

Länsstyrelsen har beslutat om tillträdesförbud vid det skreddrabbade området vid E6 utanför Stenungsund. 

Förstörda körbanor på E6
Förstörda vägbanor på E6
Bild från Länsstyrelsen, foto: Anders Rudäng

Räddningstjänsten avslutade sin insats på tisdagen kl 18. Länsstyrelsen bedömer dock att det är förenat med livsfara att vistas i det skreddrabbade området eftersom marken fortfarande är instabil. Det är inte osannolikt att flera skred kan inträffa, skriver Länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Beslutet om tillträdesförbud gäller tills vidare. Beslutet är fattat med stöd av ordningslagen.
---