onsdag 19 juli 2023

Fortsatt väguppdrag till Svevia

Företaget Svevia får Trafikverkets uppdrag att sköta de statliga vägarna i driftområde Norra Bohuslän i ytterligare fyra år.

Slingrande väg genom kustlandskap med Svevia-fordon synligt
Vägunderhåll i norra Bohuslän
Foto: Svevia / Markus Marcetic

Vintertid handlar det framförallt om halkbekämpning och snöröjning. Utöver det sker ett löpande underhåll.

- Kontraktet omfattar 1 310 kilometer väg, och innebär löpande underhåll, framkomlighet och akuta åtgärder. Vi har beredskap året om och dygnet runt och bevakar väglaget och nederbörd med hjälp av mätdata, modern teknik och meteorologiska tjänster, säger Svevias Mattias Svedberg i ett pressmeddelande.

Driftområdena i Västra Götaland
Karta: Trafikverket

Tolv driftområden
Trafikverket har delat in Västra Götaland i tolv driftområden där Svevia haft uppdraget i Norra Bohuslän även de senaste fyra åren. Områdets varierande geografi och kustnära läge gör att särskilt vinterväghållningen är utmanande, säger Mattias Svedberg:

- Vi vet av erfarenhet från området att vi vintertid ofta får hantera flera olika typen av väder och väglag samtidigt fast i olika delar av driftområdet och att det snabbt kan växla från blixthalka till snödrev.

- Sommartid ligger utmaningen i att hitta tid och plats för de löpande underhållsarbetena för att upprätthålla kravställd standard, samtidigt som vi trängs med intensiv turisttrafik på små smala vägar till Bohusläns attraktiva kustnära samhällen.

Samarbete med skogsnäringen
Som kontrast till E6:an finns inom området också 113 kilometer grusväg.

- Där har vi ett samarbete tillsammans med skogsnäringen och arbetar för att hålla uppe grusvägarna året om. Under tjällossningsperioden har vi tät dialog. Skogsnäringen informerar om framtida drivningar och vi inspekterar vägarna och säkerställer framkomligheten för virkestransporten. Vid behov utför vi bärighetshöjande åtgärder i form av grusning med makadam, säger Mattias Svedberg.

Uppdrag även i Uddevalla och Trollhättan
Svevia har idag även motsvarande uppdrag i de angränsande driftområdena Uddevalla och Trollhättan. I Dalsland däremot är det Peab som har kontraktet.
---