torsdag 19 augusti 2021

Svevia får fortsätta sköta vägarna

Det blir nuvarande entreprenören Svevia som fortsätter sköta snöröjning och annat vägunderhåll i driftområde Uddevalla i minst fyra år till. De största trafiklederna i området är E6 och riksväg 44.

Plogbil med Sveviaskylt plogar väg i snöyra
Foto: Svevia / Patrik Trägårdh

Det är Trafikverket som tilldelat Svevia det fortsatta uppdraget.

I uppdraget ingår att året om och dygnet runt se till att vägnätet underhålls på det sätt som Trafikverket formulerat i kontraktet för basunderhåll väg. Vintertid handlar det mest om vintervägunderhåll, snöröjning och halkbekämpning.

Övrig tid på året utförs arbeten som till exempel att laga vägskador, sopa, röja växtlighet från diken och vägbankar, göra översyn på vägtrummor, vägräcken och annan utrustning som finns inom vägområdet, skriver Svevia i ett pressmeddelande.

"Präglas av västkustklimat"
- Stora delar av vägunderhållet i området präglas i allra högsta grad av västkustklimat med fukt, nederbörd och vindar som kommer in från havet. Men det finns också delar av området där topografin ser annorlunda ut, och klimatet förändras helt. Det är inte ovanligt att vi röjer snö och bekämpar halka kring Hedekas och Vassbo, samtidigt som vägarna vid kusten har barmark, säger Mattias Svedberg, arbetschef på Drift Väst hos Svevia.

Kontraktet för driftområde Uddevalla sträcker sig över fyra år, med möjlighet till två optionsår och är värt cirka 45 miljoner kronor per år.

Svevia har idag även kontraktet för vägunderhållet på de intilliggande driftområdena Trollhättan och Norra Bohuslän.
De olika driftområdena i Västra Götaland.
Karta: Trafkverket
---