söndag 9 juli 2023

Bohusläns Ann-Christine Baar fortsatt i SPF-styrelsen

Ann-Christine Baar, distriktsordförande SPF Seniorerna Bohuslän, har valts in i SPF Seniorernas förbundsstyrelse för en andra period.

Fokus för Ann-Christine Baar blir att arbeta för en mer sammanhållen hälso- och sjukvård och omsorg för äldre, inte minst ur ett anhörigperspektiv, skriver SPF Seniorerna i ett pressmeddelande.

Orust och Partille
Både Orust och Partille är hemma för Ann-Christine Baar, och hon är sedan 2019 distriktsordförande för SPF Seniorerna i Bohuslän.

Ann-Christine Baar har ett långt arbetsliv inom hälso- och sjukvård i Västsverige bakom sig, bland annat som primärvårdschef. Hon har också arbetat med olika projekt i Västra Götalandsregionen kring vård för sjuka äldre, samordnad rehabilitering och olika hälsosatsningar.

- Jag har egna erfarenheter av att vara närståendevårdare och allt vad det innebär. Min inblick i hur vården fungerar utifrån den enskildes perspektiv tar jag med mig för att arbeta för utveckling av den nära vården och omsorgen för äldre. Dialog och påverkansarbete i de lokala kommunala och regionala pensionärsråden är viktigt och detta vill jag bidra till att vidareutveckla, säger Ann-Christine Baar.
---