torsdag 18 maj 2023

Två enheter med egna rektorer på nya Ramnerödsskolan

När höstterminen 2023 drar igång är Ramnerödsskolans förvandling från högstadieskola till F-9-skola fullbordad. Den nygamla stora skolan kommer dock att drivas som två organisatoriska enheter med två olika rektorer, efter beslut i barn- och utbildningsnämnden.

Exteriörbild över Ramnerödsskolan
Ramnerödsskolan
Bild: Uddevalla kommun

Anledningen är att grundskolan sett stora utmaningar om Ramnerödsskolan F-9 skulle drivas så som var planerat som en enda enhet: "Utmaningarna finns organisatoriskt genom att en rektor blir ansvarig för både ett stort antal personal och elever vilket kan försvåra det dagliga arbetet på skolan samt även kan få negativa konsekvenser för undervisningen", skriver barn- och utbildningsförvaltningen i nämndens beslutsunderlag.

Renoverats och byggts till
Ramnerödsskolan har under flera års tid renoverats och byggts till där ett av syftena varit att förvandla den till en F-9-skola med en kapacitet för 26 klasser och mellan 650 och 750 elever.

Sedan tidigare har skolan även omfattat en enhet med F-3-elever som funnits i moduler vid Norrskolan, och under projekttidens gång har skolpolitikerna även beslutat om stora ändringar i kommunens skolstruktur. Till exempel blir Hovhultsskolan som idag är en F-6-skola istället en F-3-skola från hösten 2023.

Exteriörbild på nya Ramnerödsskolan med entrén
Bild: Uddevalla kommun

Inflyttning under året
Under vintern/våren i år kunde Ramneröds 7-9-elever flytta tillbaka in i det renoverade så kallade A-huset och därefter kunde eleverna i årskurs F-3 flytta in i den nybyggda huvudbyggnaden, D-huset, där 7-9-eleverna huserat tillfälligt.

Till hösten kommer även de elever i årskurs 4-6 som ska gå på Ramnerödsskolan att flytta in i huvudbyggnaden.

Två enheter bildas
Barn- och utbildningsnämndens beslut innebär att Ramnerödsskolan F-6 bildar en enhet med en rektor och Ramnerödsskolan 7-9 kvarstår som egen enhet med en rektor.

"Genom denna organisering skulle Ramnerödsskolans enhetsindelning överensstämma bättre med organiseringen som finns för övriga F-6 skolenheter respektive 7-9 skolenheter i kommunen", skriver barn- och utbildningsförvaltningen i förslaget som nämnden ställde sig bakom.
---