lördag 20 maj 2023

Ett steg närmare skyskrapa i centrum

Samhällsbyggnadsnämnden säger ja till att gå vidare med planerna på ett 16 våningar högt bostadshus i kvarteret Silentz 1 vid Strömstadsvägen. De framtagna planhandlingarna ska nu gå ut på så kallat samråd där berörda privatpersoner och andra intressenter får lämna synpunkter.

Tidig skiss från Tapajos Fastighets AB som visar hur byggnationen skulle kunna se ut.

Det är det Göteborgsbaserade fastighets- och projekteringsföretaget Tapajos Fastighets AB som vill bygga på tomten vars byggnad idag rymmer en second hand-butik och en bilfirma. Kommunen beslutade redan 2020 att ge företaget så kallat positivt planbesked och inledde arbetet mot ny detaljplan som medger ett höghus.

Dagens detaljplan medger bara att en tredjedel av tomten får bebyggas och med maximalt två våningar.

Arkivbild från 2020 som visar den aktuella fastigheten. I byggnaden finns idag second hand-butik och en bilfirma.
Foto: Jörgen Andersson

Planhandlingarna som nu tagits fram medger ett hus på 16 våningar, maximalt cirka 52 meter högt. Detta kan jämföras med 15 våningar höga Uddevalla sjukhus, som idag är ett landmärke för staden.

Tapajos tänker sig cirka 110 lägenheter och till byggnaden ska även finnas parkeringsgarage och yta för verksamhetslokal i bottenvåningen. En ny torgyta ska förbinda Strömstadsvägen med huskroppen.

- Det är ett väldigt bra förtätningsprojekt för Uddevalla. Det blir fler arbetstillfällen och fler bostäder i centrala Uddevalla, har delägaren Emil Simon tidigare sagt till Bohusläningen.

Flera projekt i Uddevalla
Tapajos har flera byggprojekt bakom sig i Uddevalla, bland annat ett niovånings hyreshus på Skogslyckan. "Höjden" med 38 lägenheter på Spelmansgatan på Elseberg äger och förvaltar bolaget fortfarande och sedan 2019 äger bolaget den kommersiella fastighet på Torp som bland annat inrymmer Rusta.

Slutligt förslag efter samrådet
Efter samrådet som nu ska ske gällande Silentz 1 tas ett slutligt förslag till detaljplan fram. Detta ställs sedan ut för så kallad granskning där ytterligare möjligheter finns att lämna in synpunkter innan förslaget går till politiskt beslut.


---