onsdag 5 maj 2021

Miljögifter sinkar ombyggnaden av Ramnerödsskolan

Ombyggnaden av Ramnerödsskolan försenas med upp till ett halvår. Detta på grund av miljögifter som  hittats och som nu måste saneras, berättar Bohusläningen.

""
Foto: Jörgen Andersson

Ut- och ombyggnaden av tidigare högstadieskolan Ramnerödsskolan pågår för fullt för att göra om den till en modern skola för årskurserna ända från förskoleklass (F) till årskurs 9.

I januari flyttade högstadieeleverna in i den helt nybyggda delen av skolan, D-huset, och renoveringen av den gamla delen, A-huset, tog fart. Här har dock miljö- och hälsofarliga gifter i form av asbest, svartlim och PCB påträffats och den nödvändiga saneringen som inletts väntas försena bygget med mellan tre och sex månader.

Klarar elevantalet
Byggnaden skulle egentligen ha invigts till höstterminen 2022. Barn- och utbildningsnämndens ordförande Roger Ekeroos (M) säger till Bohusläningen att skolan kommer att klara elevantalet men att inflyttningen i A-huset försenas. Saneringsarbetet kommer också att leda till högre kostnader för projektet, men hur mycket är oklart.
---

26 januari 2023: