måndag 22 maj 2023

Dynamitbacken blir "Dynamitbacken" på riktigt

I folkmun heter Dynamitbacken på Samneröd sedan länge just så. Men nu ska den klassiska rallybacken bli del av en vägsträcka som samhällsbyggnadsnämnden föreslår ska få just namnet "Dynamitbacken".

Karta
Vägsträckan som nu föreslås få namnet "Dynamitbacken".
Karta: Uddevalla kommun

Det är bygget av den nya simhallen på Rimnersområdet intill som backen kan tacka för sitt nygamla namn. Simhallen kommer att få varuleveranser till baksidan och behöver därmed en adress, skriver samhällsbyggnadsförvaltningen i nämndens beslutsunderlag.

Kommunens namnberedningsgrupp anser att det behövs ett nytt vägnamn från den framtida cirkulationsplatsen som ska byggas vid området och hela vägen upp för Dynamitbacken.

"Förslaget Dynamitbacken har samråtts med berörd hembygdsförening som stödjer förslaget", skriver förvaltningen.

Slutligt beslut om namnet ska fattas av kommunfullmäktige.

Dynamitbackens början rakt fram. Vägen till vänster går mot Rimnersområdet med den nya simhallen.
Foto: Jörgen Andersson

Plats för Dynamitloppet
I Dynamitbacken arrangerades backtävlingen Dynamitloppet 1971 - 1996 av BMK Uddevalla. Sedan 2005 arrangerar föreningen MK Trophy tävlingar för historiska rallybilar i backen, bland annat Krutracet på våren.
---