lördag 8 april 2023

När överlevarna kom till Margretegärde

1945 gjordes Margretegärdeskolan i Uddevalla om till beredskapssjukhus för att kunna ta emot överlevande från Nazitysklands koncentrationsläger. Minnen och föremål härifrån finns med som en del av den nya antologin "Någonstans i Sverige".

Bokomslag
Bild: Forum för levande historia

Antologin är utgiven av Forum för levande historia och lyfter i tolv berättelser fram lokalhistoriska kopplingar till Förintelsen. Syftet är att ge kunskap om några fall där Förintelsens historia har berört platser och människor i Sverige, skriver Forum i ett pressmeddelande.

Uddevalla är en av 17 städer eller orter som finns med i antologin.

Kom till Sverige med De vita båtarna
De flesta patienter från koncentrationslägren kom till Sverige med FN:s "De vita båtarna", kan man läsa i Digitalt museum hos Bohusläns museum, en av källorna som bokens författare utforskat:
" Den 28 juni och 3 juli 1945 lämnade den Vita båten M/S Kronprinsessan Ingrid Lübeck med patienter från förintelselägren Auschwitz och Buchenwald. Tvåhundra av dessa Förintelsens överlevande kom till Uddevalla där Margretegärdeskolan gjordes om till karantänssjukhus. Byggnaden tömdes på elever och skolbänkar och byggdes om med skärmväggar så att klassrum blev flera mindre rum, tillfälligt omgjorda till sjukhussalar".

Tackade för bakverk
I antologin berättas bland annat historien bakom föremål från denna tid på Margretegärdeskolan och som idag finns hos museet. Här finns till exempel en akvarell målad av en patient för att uttrycka hennes och hennes vänners tacksamhet:

Målning
Akvarell av Piri Weinberger.
Bild från Bohusläns museum, digitalt museum. Licens: Creative Commons

Utdrag ur antologin, skrivet av Roman Wasserman Wroblewski, Föreningen Förintelsens Minne:
"I Uddevalla var redaktör Sven Lidman, som var med och startade Uddevalla Hembygdsförening och arbetade vid Bohuslänningen och Kuriren, en av dem som kom närmast de till Uddevalla ankomna överlevande. Som tack fick Lidman en teckning, en akvarellmålning av Piri Weinberger.

Teckningen, målningen, finns numera i Bohusläns museum. Motivet är, för en icke invigd, lite svårt att tyda, men händelsen finns faktiskt beskriven i de lokala tidningarna. Vid två tillfällen hade kvinnor i Uddevalla (från en hembygdsförening) bakat kaffebröd åt de överlevande. Troligen på grund av att direktkontakt mellan Uddevallakvinnorna och patienterna inte var tillåten enligt de gällande karantänsreglerna. På målningens vänstra sida ser man kvinnorna som bakar i sina hus. I mitten av målningen ser man sjuksystrar som delar ut bakverken. I målningens högra nedre hörna ligger de sjukaste patienterna kvar i sina sängar."

Bordsduk med namnen broderade
I boken berättas också om en bordsduk sammanfogad av nio vita servetter med 36 broderade namn på patienter, även den en gåva som tack för hjälp och vård:

Broderad bordsduk
Bild: Bohusläns museum, digitalt museum. Licens: Creative Commons

Bohusläns museum berättar:
I tidningsartikel i Bohusläningen 1945-08-06 skriver signaturen Pebe:

"De kvinnliga patienterna roade sig med små handarbeten. En höll på med en duk, på vilken alla patienterna på salen hade ritat sina autografer. Dessa skulle utsys och duken kommer väl att doneras till syster på avdelningen." 

"Lyfter fram hemortens historia"
- Någonstans i Sverige innehåller en rad lokalhistoriska händelser och människoöden som visar att Sverige även på lokal nivå påverkades av Nazitysklands agerande och Förintelsen. Texterna bidrar också till att lyfta fram och fördjupa hemortens i många fall okända historia, säger Petra Mårselius, överintendent på Forum för levande historia.
---