måndag 10 april 2023

630 knubbsälar får skjutas på västkusten

Uppdaterad 11 april /
För andra året i rad tillåts så kallad licensjakt på knubbsäl. 630 knubbsälar får skjutas på västkusten efter beslut av Naturvårdsverket.

Bild (ej från västkusten - visar knubbsälskoloni vid Öland):
Wikimedia Commons / Bengt Oberger,  CC BY-SA 4.0


I Naturvårdsverkets beslut ingår även licensjakt på gråsäl och skyddsjakt på den tredje sälarten vikare i Östersjön.

Jakt över större områden
Licensjaktens huvudsyfte är att förekomma och hindra skador orsakade av gråsäl och knubbsäl inom yrkes- och fritidsfisket, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Licensjakt skiljer sig från skyddsjakt genom att den får bedrivas över större områden utan anslutning till de platser där sälen orsakar skador för exempelvis yrkesfisket. Skyddsjakt används i första hand för att begränsa lokala, akuta skador och skador från enskilda sälar.

20 400 knubbsälar totalt
I förra årets jaktbeslut fick 730 knubbsälar skjutas, en kvot som enligt P4 Väst inte blev helt uppfylld. I årets beslut får 400 sälar skjutas i Västra Götaland, 200 i Halland och 30 i delar av Skåne.

De två knubbsälsbestånden i Kattegatt och Skagerrak uppskattas tillsammans vara cirka 20 400 individer.

"Livskraftiga populationer"
- Populationerna av gråsäl och knubbsäl är livskraftiga och förvaltningsmålet är att de fortsatt ska ha gynnsam bevarandestatus, säger Hanna Ek, biträdande enhetschef på viltförvaltningsenheten vid Naturvårdsverket:

- Däremot orsakar sälarna omfattande skador inom fisket, sälarna tar exempelvis fisk ur fiskenät och förstör fiskeredskap. Genom licensjakt är det lättare att i skadeförebyggande syfte begränsa populationerna.

Jaktperioder för knubbsäl:
  • 20 april - 20 maj 2023
  • 1 september 2023 -19 april 2024
Den som ska jaga säl måste före jakten kontrollera hur många sälar som finns kvar på respektive kvot. Jakten ska avbrytas när kvoten är fylld. Fällda och påskjutna sälar ska rapporteras till Naturvårdsverket.
---