onsdag 12 april 2023

Gröna lån till skola och brandstation

Om- och tillbyggda Ramnerödsskolan och den nya brandstationen har fått klartecken för så kallade gröna krediter av Kommuninvest. De blir därmed de första objekten som Uddevalla kommun ansökt om gröna krediter för hos Kommuninvest och fått klartecken för.

Ramnerödsskolans entré
Ramnerödsskolan
Bild: Uddevalla kommun

Det innebär att finansieringen av dessa projekt kommer från placerare som vill att deras förvaltade medel ska göra skillnad för miljön, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Nya brandstationen
Bild: Uddevalla kommun


Porrättbild
Bengt Adolfsson
Foto: Yvonne Jägerbrand
 / Uddevalla kommun
"Kvitto på att vi jobbar hållbart"
- Båda dessa byggprojekt får godkänt som Gröna byggnader av Kommuninvest, den bank där vi i Uddevalla kommun tar våra lån. Det är väldigt roligt och ett kvitto på att vi arbetar hållbart. Trenden i hela finansvärlden är att man försöker premiera hållbara investeringar, säger ekonomichef Bengt Adolfsson.

Fjärrvärme och solceller
Ramnerödsskolan är precis om- och tillbyggd med bland annat större idrottshall, idrottsplats och nya lekmiljöer utomhus. Skolan är energieffektiv och har bland annat solceller på taket, fjärrvärme och en modern ventilation som styrs av mängden koldioxid och temperatur i rummet.

Den nya brandstationen som ska stå klar i höst byggs med allra senaste teknik för att vara energieffektiv, skriver kommunen. Byggnaden ska värmas med fjärrvärme och ha solceller på taket.

Solcellerna på brandstationen och på Ramnerödsskolan kan vardera producera cirka 80 000 kilowattimmar per år.
---