torsdag 27 april 2023

MVB får stor ROT-renovering på Walkeskroken

Byggföretaget MVB har fått uppdraget att utföra ROT-renovering av fyra huskroppar på Walkeskroken i centrala Uddevalla. Projektet omfattar totalt 114 hyresrätter och beställare är HSB Stiftelse Jakobsberg.

En av de fyra huskropparna på Walkeskroken som MVB ska ROT-renovera.
Bild: MVB

I projektet Walkeskroken ska samtliga stammar, kök och badrum totalrenoveras. Utöver detta ska nya ventilationssystem med tillhörande fläktrum byggas. Renoveringen innebär en ökad standard för samtliga lägenheter i området, skriver MVB i ett pressmeddelande.

Pågår i två år
Projektet kommer drivas fram etappvis för att minimera störningar för de boende, skriver byggföretaget. Planering och förberedelse är påbörjad och entreprenaden kommer starta inom kort. Projektet är en totalentreprenad som planeras pågå fram till våren 2025.

Ramnerödsskolan och Lidl tidigare
MVB har cirka 500 anställda i fyra regionala bolag där MVB Väst täcker Västra Götaland. Bolaget är en del av familjeägda Gullringsbo Egendomar.

I Uddevalla har MVB tidigare bland annat ansvarat för ut- och ombyggnaden av Ramnerödsskolan, och även byggt Lidls varuhus vid Östra Torp.