söndag 5 mars 2023

Växande företag kan flytta till Hogstorp

Företaget Nyli Metrology AB kan komma att flytta från Lillesjö till Hogstorp. Kommunstyrelsen reserverar en industritomt där för företaget genom ett så kallat markanvisningsavtal.

Nyli Metrology AB erbjuder tjänster och produkter inom bland annat teknisk renhet och mätteknik.Verksamheten har expanderat och växt ur lokalerna och fastigheten på Lillesjö och har därför ett behov av att köpa mark och bygga nytt i Hogstorp, skriver kommunen i beslutshandlingarna.

Fastigheten Berga 2:3 på Hogstorps industriområde ägs av kommunen och Nyli får nu till och med 30 juni 2024 ensamrätt att förhandla om exploatering och köp av cirka 6 900 kvadratmeter.
---