lördag 4 mars 2023

Sanktioner mot Ryssland kan gynna Enviro

På grund av kriget i Ukraina antar EU nya sanktioner mot Ryssland. Bland annat införs en importkvot för syntetiskt gummi och kimrök omgående. Detta kan gynna däckåtervinningsföretaget Enviro, som planerar en jätteanläggning på Lillesjö i Uddevalla.

Kimrök i tillverkningsprocess
Kimrök
Bild: Enviro

Kimrök är en viktig produkt vid tillverkning av däck. Istället för så kallad jungfrulig kimrök kan däcktillverkare använda återvunnen kimrök, en av de produkter som Enviro framställer i sin däckåtervinningsprocess.

Mycket kimrök från Ryssland
Ryssland, Ukraina och Belarus tillverkar enligt ett amerikanskt marknadsundersökningsföretag en betydande del av all kimrök som används i Europa. Samtidigt vill Europa minska beroendet av rysk olja och eftersom olja utgör en råvara vid kimröksframställning kan även detta påverka utbudet, skriver Enviro i ett pressmeddelande.

Företaget märkte redan omedelbart efter den ryska invasionen 2022 ett ökat intresse från existerande och nya kunder att få leveranser av återvunnen kimrök och återvunnen olja.

Personbild halvformat
Enviros vd Thomas Sörensson.
Bild: Enviro

- Hur sanktionerna påverkar Enviro går inte att bedöma i nuläget, men många bolag ser över sina långsiktiga risker kopplat till materialförsörjning från olika länder. Det är viktigt att marknaden informeras om att vi följer utvecklingen nu när bolag inom EU potentiellt upplever en begränsad tillgång på kimrök, säger Enviros vd Thomas Sörensson.

Miljötillstånd och bygglov klara
Enviro har sitt huvudkontor i Göteborg och en anläggning för återvinning av uttjänta däck i dalsländska ÅsensbrukFörra året fick företaget både miljötillstånd och bygglov för en anläggning på Lillesjö med kapacitet att återvinna hälften av Sveriges totala årliga volym av uttjänta däck.
---